T’ajudem

Com ho fem?

Des de Més Espais aconseguim edificis, solars o societats propietàries d’equipaments per poder-los llogar sense afany de lucre a entitats de l’economia social i el tercer sector amb la idea que puguin enfortir els seus projectes.

Per fer-ho, Més Espais formem una empresa gestora amb persones jurídiques de l’organització interessada en l’adquisició de l’immoble. D’aquesta manera, tenim la força necessària per dur a terme totes les tasques relacionades amb l’operació d’adquisició d’un espai.

PAS A PAS

1. Captació

Les organitzacions interessades s’encarreguen d’identificar la necessitat, cercar els terrenys o equipaments i fer el pla de negoci.

2. Anàlisi

Més Espais analitza conjuntament amb l’organització interessada la viabilitat de la inversió per a l’equipament o terreny.

3. Compra

L’organització i Més Espais negocien el procés de compra i la captació de socis.

4. Constitució

Seguidament, es crea una promotora participada per Més Espais i l’organització que s’encarregarà de la posada en marxa del projecte.

5. Construcció

Un cop constituïda la promotora del projecte, aquest s’executa, construint o reformant l’espai triat.

6. Operació

Un cop el projecte ja està llest per ser utilitzat, l’entitat encarregada de la gestió ja pot iniciar la seva activitat i estrenar l’equipament!

1. Captació

Les organitzacions interessades s’encarreguen d’identificar la necessitat, cercar els terrenys o equipaments i fer el pla de negoci.

2. Anàlisi

Més Espais analitza conjuntament amb l’organització interessada la viabilitat de la inversió per a l’equipament o terreny.

3. Compra

L’organització i Més Espais negocien el procés de compra i la captació de socis.

4. Constitució

Seguidament, es crea una promotora participada per Més Espais i l’organització que s’encarregarà de la posada en marxa del projecte.

5. Construcció

Un cop constituïda la promotora del projecte, aquest s’executa, construint o reformant l’espai triat.

6. Operació

Un cop el projecte ja està llest per ser utilitzat, l’entitat encarregada de la gestió ja pot iniciar la seva activitat i estrenar l’equipament!
P

Consulta l'exemple que hem preparat

Característiques

Com són les promocions MÉS ESPAIS?

N

El capital compromès es desemborsa de manera gradual, en funció de les necessitats de cada projecte

N
La Comissió Delegada d’Inversions és independent de les entitats socials encarregades de la gestió dels equipaments.
N
El fet que les promocions es facin amb societats participades fa que sigui més fàcil atraure capital local i que l’entorn s’hi impliqui, donant un doble valor al capital que aporta Més Espais.
N
Les participacions de les organitzacions a càrrec de la gestió del projecte es definiran en funció de les seves necessitats.
N
El projecte requereix una permanència mínima de cinc anys.
N
La quantitat mínima per als inversors socials particulars és de 50.000 €.
N
Existeix la possibilitat de comptar amb altres instruments de finançament a través de: Participacions privilegiades, Emissió de deute, Comptes de participació i Finestres de sortida pactades.
N
Contracte de lloguer amb garanties i opció de compra.
Proyecte impulsat per: