Més Espais som un grup d’entitats amb trajectòria i experiència en l’economia social que ens hem constituït en una societat de capital compromesa de forma ètica, social i mediambiental. Som Seira Impuls Cooperatiu, Suara, Previsora General, Grup Cooperatiu TEB i Fundació Sant Pere Claver.

NOSALTRES

Seira Impuls Cooperatiu

Seira Impuls Cooperatiu és una organització sense ànim de lucre constituïda l’any 2008, fruit de l’acord entre les persones exsòcies de la cooperativa Ecotècnia i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Els seus objectius són projectar i innovar en l’àmbit del cooperativisme i donar solucions per a l’accés al finançament a les organitzacions cooperativistes.

Suara Cooperativa

Suara és una cooperativa de serveis d’atenció a les persones amb 40 anys d’experiència acumulada. Compta amb una plantilla de més de 4.600 professionals i 1.200 persones sòcies de treball, per prestar servei a més de 35.000 persones en àmbits de gent gran, dependència, vulnerabilitat i risc d’exclusió social, educació, infància, famílies o justícia, entre d’altres. Els ingressos d’explotació de 2020 van ser de 102 milions, amb uns fons propis de 21 milions d’euros.

És impulsora de la cooperativa de segon grau Creixen Educació conjuntament amb Abacus Cooperativa i Escola Sant Gervasi Cooperativa, especialitzada en la promoció i la gestió dels centres educatius.

Previsora General

Previsora General és una mutualitat de previsió social que ofereix assegurances a particulars, persones autònomes i empreses. És una entitat sense afany de lucre amb més de 90 anys d’història lligats al mutualisme català i a diferents àmbits i actors de l’economia social.

Les mutualitats de previsió social són associacions de persones que tenen un objectiu comú; cobrir tots aquells riscos de les persones que poden estar relacionats amb la seva salut (invalidesa, mort, accidents).

Previsora General es posiciona com una alternativa a l’assegurança tradicional, posant l’economia al servei de les persones amb l’objectiu d’aconseguir una societat més justa i solidària on la mutualitat sigui un instrument d’economia col·laborativa. Una entitat de base social que ofereix una prestació de qualitat i servei a un preu just, on els beneficis es reverteixen en els mateixos mutualistes.

Previsora General té per objecte proposar a la societat productes i serveis asseguradors útils, equitatius i generadors de riquesa social i econòmica, fonamentats en els principis de la finança i les assegurances ètiques.

Grup Cooperatiu TEB

El Grup TEB, amb 55 anys d’experiència, està format per vuit cooperatives que treballen per generar oportunitats per les persones amb discapacitat intel·lectual, en l’àmbit laboral, d’atenció diürna i d’habitatge. També vetlla per la qualitat de vida, l’autonomia i l’autogestió del col·lectiu i l’acompanyament de les seves famílies.

Amb més de 900 persones treballant i 282 usuàries dels serveis d’atenció diürna i d’habitatge, el Grup TEB desenvolupa activitat als sectors de la cosmètica, l’alimentació, manipulats per la indústria i serveis a la comunitat.

Conjuntament amb TT Ambiental, el Grup TEB, formen la cooperativa de segon grau Xarxa Ambiental, que treballa en el sector de la gestió de residus a diversos municipis de l’àmbit català.

Sant Pere Claver

Amb més 70 anys d’experiència, el Grup Sant Pere Claver treballa per atendre totes les necessitats de salut de les persones en situació de vulnerabilitat. I ho fa generant vincle amb les persones, des d’una vocació comunitària i sense afany de lucre, especialment a la ciutat de Barcelona.

Sant Pere Claver vol ser una institució referent que potenciï la innovació i les aliances per poder aconseguir un creixement sostenible dels serveis socials i de la salut mental, prioritàriament entre els col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat.

Integrat per tres fundacions, Sanitària, Tutelar i Serveis Socials, compta amb més de 300 professionals, sis equipaments i 44 habitatges.

Vols saber més sobre Més Espais?

La XARXA D’EQUIPAMENTS SOCIALS MÉS, S.L. ha estat registrada en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 47217, Foli 40, Fulla 545031, Inscripció 1 amb data 29 de gener del 2020.

Proyecte impulsat per: